Việc Chuyển đổi Công ty CP sang Công ty TNHH là một thủ tục gần như được thực hiện. Sau khi những người đứng đầu doanh nghiệp đã thỏa thuật và thống nhất với nhau để cùng đi đến một kết luận cụ thể.

Vậy hồ sơ cần những giấy tờ gì? Quy trình thực hiện ra sao? Ai là người sẽ thụ lý và giải quyết hồ sơ?

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính mất bao lâu?

Theo đó, Luật Trung Tín sẽ giải quyết tất cả các vấn đề được nêu trên bằng cách cung cấp toàn diện dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty CP sang Công ty TNHH theo từng yêu cầu của từng khách hàng.

 

chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH
Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH theo quy định của luật

Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi các nhà kinh doanh đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng để lựa chọn được một loại hình kinh doanh phù hợp. Mặc dù khi đã lựa chọn được loại hình doanh nghiệp và đăng kí thành lập được công…

Chi tiết »