Chia tách doanh nghiệp
Chia tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất 2020

Doanh nghiệp hoạt động đến một thời điểm nào đó, sẽ có những khủng hoảng, mất cân bằng trong quản lí nội bộ công ty và có xu hướng tách riêng để hoạt động kinh doanh nên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một công ty. Năm bắt được nhu cầu luật đã quy định chia, tách doanh nghiệp nhưng thực tế thủ tục chia, tách công ty hoàn toàn không phải là…

Chi tiết »

sáp nhập doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất 2020

Kinh tế thị trường đang ngày càng thể hiện rõ trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thời kì cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp có xu hướng liên kết lại với nhau để củng cổ vốn, tập trung kinh tế, tổ chức quản lí công ty chuyên nghiệp, tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ. Trên thực tế quy trình sáp nhập doanh nghiệp rất phức tạp, nhiều câu…

Chi tiết »

Thủ tục mua lại công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Để tiến hành thủ tục mua lại công ty của Việt Nam. Nhà đầu tư nước cần đáp ứng các điều kiện để được phép mua lại công ty. Tiếp theo, công ty mua lại không thuộc những trường hợp bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Cuối cùng nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục đăng ký…

Chi tiết »