Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu các Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp. Trong đó, chúng ta sẽ tiếp cận một số vấn đề như:

  • Công ty TNHH MTV sang TNHH 2 TV
  • Công ty TNHH 2TV sang TNHH MTV
  • Công ty TNHH sang Công ty CP
  • Công ty CP sang Công ty TNHH
  • Doanh nghiệp TN sang TNHH
  • M&A
  • Hộ kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp khác.

Để đảm bảo các bạn nắm chắc các quy định của pháp luật. Các bạn nên tham khảo các nội dung liên quan mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ nắm chắc quy định để áp dụng luật một cách chính xác.

Trường hợp cần tư vấn hỗ trợ, Luật Trung Tín sẽ nêu các quy định về chuyển đổi doanh nghiệp để các bạn hiểu rõ hơn.

 

Chuyển đổi hộ kinh doanh
Chuyển đổi hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp

Mô hình hộ kinh doanh hiện chiếm số lượng khá lớn và được xem là khu vực có nhiều tiềm năng, đóng góp nhiều cho sự phát triển của kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, đặc biệt tại luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành các doanh nghiệp…

Chi tiết »