Thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang là thị trường thu hút đầu tư náo nhiệt từ các thương nhân người nước ngoài. Để mở rộng hoạt động sản xuất, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng luôn có những nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là rất phổ biến. Hồ sơ thành lập chi nhanh như thế nào?…

Chi tiết »