thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang là thị trường thu hút đầu tư náo nhiệt từ các thương nhân người nước ngoài. Để mở rộng hoạt động sản xuất, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng luôn có những nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là rất phổ biến. Hồ sơ thành lập chi nhanh như thế nào?…

Chi tiết »

thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài sẽ phải đăng ký với Bộ Công thương trừ trường hợp việc thành lập chi nhánh được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Chi tiết »

thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Ngoài việc thành lập văn phòng đại diện, công ty mới thương nhân nước ngoài có thể lựa chọn thành lập chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện một số hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của công ty nước ngoài.

Chi tiết »