Thành lập công ty liên doanh thường được thực hiện bởi các bên sau:

  • Hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh
  • Hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCNVN
  • Hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp VN
  • Hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập (Luật Trung Tín soạn thảo)
  • Bản danh sách thành viên công ty
  • Tài liệu của phía nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng
  • Dự thảo điều lệ của công ty
  • Văn bản xác định vốn pháp định
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu đối với truờng hợp ngành nghề có điều kiện.

Bên cạnh đó, mỗi bên sẽ cần phải chuẩn bị các giấy tờ tài liệu bắt buộc phải cung cấp.

Thanh-lap-cong-ty-lien-doanh
Thành lập công ty liên doanh, dịch vụ trọn gói, phục vụ 24/7

(1) Tại sao nên thành lập công ty liên doanh? Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới, thành lập công ty liên doanh là hướng hợp tác không còn xa lạ. Là hình thức công ty thực sự đem đến nhiều lợi thế cho cả nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, lúc tham gia công ty liên doanh. Ngoài việc…

Chi tiết »