thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi hoạt động tại Việt Nam các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đều tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật. Đây là nhu cầu tất yếu, vì người đại diện sẽ thay mặt công ty thực hiện các giao dịch. Việc cử người đại diện giúp công ty kiểm soát, quản lí tốt hoạt động kinh doanh. Nên cá nhân người đại diện, các thông tin cá nhân đó…

Chi tiết »