Thủ tục giải thể công ty trải qua những bước nào?

Hiện nay số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh, bên cạnh đó do sự biến động của thị trường  nên số lượng doanh nghiệp giải thể cũng không ít. Thủ tục giải thể là thủ tục rất phức tạp, ở thời điểm hiện tại giải thể liên quan đến các cơ quan thuế, cơ quan công an, ngân hàng, cơ quan đăng kí kinh doanh. Với mong muốn có thể trợ giúp khách hàng hoàn thành quy trình giải thể nhanh gọn , đúng quy định pháp luật để chấm dứt tư cách pháp lí trên thực tế, Luật Trung Tín đưa ra các quy định pháp luật về giải thể, thủ tục giải thể công ty như sau:

Các trường hợp tiến hành thủ tục giải thể công ty

Theo luật doanh nghiệp 2014 quy định có 2 nhóm trường hợp giải thể:

Giải thể tự nguyện

Hết thời hạn được quy định trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thêm

Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, hội đồng thành viên công ty TNHH 2 TV, các thành viên công ty hợp danh, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV và doanh nghiệp tư nhân (do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không thể huy động được vốn để tiếp tục kinh doanh, khó khăn trong hoạt động quản lí, điều hành, doanh nghiệp đi xuống, sức cạnh tranh  lớn, thiếu chiến lược …)

Giải thể bắt buộc

Không đảm bảo số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật liên tục trong 6 tháng

Bị thu hồi giấy đăng kí kinh doanh.

Điều kiện giải thể

Căn cứ khoản 2 điều 201 luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án và cơ quan giải quyết tranh chấp khác

Hồ sơ cần để làm thủ tục giải thể công ty

 Quyết định giải thể của công ty

Biên bản họp của công ty

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Danh sách lao động của công ty hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Báo cáo thanh lí tài sản

Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào)

Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế)

Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an)

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho một người khác)

Bản sao có công chứng của cá nhân nhận ủy quyền.

Thủ tục thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm thanh toán hết mọi khoản nợ người đại diện theo pháp luật của công ty/ người được ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan đăng kí kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ xem xét và ra thông báo hợp lệ của hồ sơ. Đồng thời cập nhật tình trạng công ty trên trang đăng kí doanh nghiệp

Trên đây là quy trình  giải thể cho các loại hình doanh nghiệp nói chung. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc về giải thể thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín.

Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất để tiến hành giải thể nhanh chóng với chất lượng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Xem thêm: Các trường hợp không cần đăng ký kinh doanh

Tư vấn miễn phí