Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả, do nhà đầu tư nước ngoài muốn rút vốn đầu tư, không muốn tiếp tục kinh doanh… Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Giải thể công ty là một thủ tục pháp lý phức tạp cần trải qua nhiều bước. Cụ thể sẽ được Luật Trung Tín tư vấn thông qua bài viết này.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định về thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tiên các công ty cần chuẩn bị quyết định giải thể theo đó quyết định này phải được sự đồng ý, nhất trí của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty và Đại hội đồng cổ đông. Trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Thời hạn thanh toán nợ
 • Thanh lý hợp đồng không quá sáu tháng từ ngày thông qua quyết định giải thể
 • Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Công khai Quyết định giải thể công ty

 • Công ty sẽ phải tiến hành thông báo quyết định về việc giải thể công ty cho những người có quyền và lợi ích liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ của công ty

 • Việc thanh lý tài sản và thanh toán nợ của công ty phải được tiến hành theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán các khoản nợ. Theo đó thì Hội đồng thành viên đối với:
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Công ty hợp danh
  • Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty cổ phần trực tiếp thanh lý tài sản doanh nghiệp trừ trường hợp điều lệ của công ty có quy định khác.
 • Việc thanh toán các khoản nợ sẽ theo thứ tự như sau:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
  • Các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi thanh toán đầy đủ các khoản nợ của công ty. Số tài sản còn lại sẽ thuộc về chủ sở hữu công ty, các thành viên, cổ đông của công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ giải thể bao gồm:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp
 2. Các giấy tờ liên quan đến tài sản, bảo hiểm, các khoản nợ như:
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
  • Các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
  • Khoản nợ người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Và nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Trường hợp giải thể theo hồ sơ thì sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về doanh nghiệp đăng ký cho cơ quan thuế.
 • Trong thời hạn là 02 ngày làm việc từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp giải thể tự động thì sau thời hạn là 180 ngày từ khi thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận được phản đối của bên liên quan bằng văn bản. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung về thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi thắc mắc chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Chấm dứt hoạt động kinh doanh ở Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Tư vấn miễn phí