Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty kiểm toán tại Việt Nam

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kiểm toán xin vui lòng liên hệ tới luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ thành lập loại hình dịch vụ này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc trực tiếp thực hiện thành lập doanh nghiệp cho khách hàng, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến hiệu quả công việc cao nhất, và tiết kiệm chi phí nhất cho quý khách.

Giống như các ngành nghề kinh doanh thông thường khác, để hướng dẫn thành lập công ty kiểm toán thì người thành lập cũng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngoài ra cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Kiểm toán độc lập 2011.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Loại hình doanh nghiệp được thành lập công ty kiểm toán

Theo quy định tại Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011, những loại hình doanh nghiệp sau đây được thành lập công ty kiểm toán:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

2. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
  • Phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có 2 thành viên góp vốn
  • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải là kiểm toán viên hành nghề
  • Vốn pháp định 5 tỷ đồng
  • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không vượt quá mức quy định, người đại diện của tổ chức đó phải là kiểm toán viên hành nghề.
 • Đối với công ty hợp danh:
  • Phải có Phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có 2 thành viên hợp danh
  • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:
  • Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Hướng dẫn thành lập công ty kiểm toán

Bước 1: Thành lập công ty kiểm toán

 • Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Điều lệ công ty ( đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh)
 3. Danh sách thành viên ( đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh)
 4. CMTND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu đối với cá nhân. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
 5. văn bản xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp
 6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên công ty. ( Tối thiểu là 05 người trong đó có các thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc công ty).

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu)
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề ( bản sao hợp lệ)
 5. Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh
 6. Bản sao điều lệ công ty
 7. Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh
 8. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề
 9. Văn bản xác nhận vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

thành lập công ty kiểm toán

Xem thêm: Thành lập công ty tư vấn du học với những gợi ý đi đến thành công

Bước 3: Nộp hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn thành lập công ty kiểm toán

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền của Bộ Tài chính.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngành nhận đủ hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu như hồ sơ chưa hợp lệ sẽ ra thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Liên hệ sử dụng dịch vụ thành lập công ty kiểm toán tại Luật Trung Tín:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí