Một người có được làm giám đốc cho hai công ty không?

Có rất nhiều cá nhân tham gia vào quá trình đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của mình đã được pháp luật quy định. Vì vậy, có những thắc mắc cần lời giải đáp để họ yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay khởi nghiệp trong những ngành, nghề mới với những cơ hội mới. Mặc dù vậy, điều ngăn cản họ đó là: “ Việc mình làm có đúng hay không? Có vi phạm pháp luật hay không?” Đơn cử là việc một người có được làm giám đốc cho hai công ty hay không thì cũng là điều ngăn cản họ thử sức hoặc chớp thời cơ kinh doanh.

Xem thêm: Tổng hợp các nội dung về thành lập, đăng ký doanh nghiệp tại Luật Trung Tín

Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, tư vấn, Luật Trung Tín hỗ trợ nhiều người giải đáp vấn đề này qua nhiều kênh thông tin giao tiếp khác nhau. Do đó, với trách nhiệm nghề nghiệp của mình, chúng tôi đã xây dựng bài viết với nội dung phù hợp và cụ thể. Qua đó tạo cơ sở thông tin cần thiết để mọi người có niềm tin vững chắc để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của mình.

Quy định về điều kiện và tiêu chuẩn của Giám đốc theo luật hiện hành

Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nếu Điều lệ của doanh nghiệp không có quy định khác.
  • Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

một người có được làm giám đốc cho hai công ty

Một người có được làm giám đốc cho hai công ty không?

Câu trả lời là có thể, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Điều lệ của doanh nghiệp đó có quy định khác
  • Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định
  • Nếu người này đã và đang làm quản lý trong doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đang là doanh nghiệp nhà nước. Hoặc người này đang làm quản lý doanh nghiệp vốn tư nhân nhưng doanh nghiệp quản lý mới là doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 loại bỏ quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” đã từng được quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005.

Như vậy pháp luật không hạn chế một người làm giám đốc cho nhiều công ty, trừ trường hợp có thỏa thuận riêng trong điều lệ và nếu một trong hai hoặc cả hai là doanh nghiệp nhà nước.

Nếu bạn đang loay tìm hiểu thủ tục thành lập công ty và cần được tư vấn những vấn đề liên quan đến thủ tục này. Hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ 7h30 sáng – 21h30 buối tối từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần.

Hotline phục vụ: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí