Một số từ ngữ phổ biến trong Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Luật Doanh nghiệp Việt Nam là một tài liệu pháp lý quan trọng và phổ biến, định rõ các quy định và quy tắc pháp lý về hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Luật Doanh nghiệp với mục tiêu cung cấp một khung pháp lý rõ ràng và tiện lợi cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây, Trung Tín gửi tới quý bạn đọc Một số từ ngữ phổ biến trong Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các nội dung có liên quan.

Luật doanh nghiệp Việt Nam và một số vai trò của Luật này

 1. Điều kiện và quy trình thành lập doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp quy định các yêu cầu và thủ tục để thành lập công ty, cơ cấu và quản lý doanh nghiệp.
 2. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp đề cập đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp, bao gồm các Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân.
 3. Vốn và tài sản của doanh nghiệp: Điều này bao gồm quy định về vốn điều lệ, quyền sở hữu vốn cổ phần, quyền giao dịch với tài sản của doanh nghiệp, bảo đảm vốn và quản lý tài chính.
 4. Quản lý và điều hành doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp quy định cách thức quản lý và điều hành doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức, quản lý công ty, quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.
 5. Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp quy định về các thủ tục và quy định hợp pháp để giải thể, chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp.

Một số từ ngữ phổ biến trong Luật doanh nghiệp Việt Nam

 1. Doanh nghiệp: Được định nghĩa là tổ chức kinh tế gồm một hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức, có vốn điều lệ riêng, đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và hoạt động độc lập.
 2. Công ty: Đây là một dạng doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành thành viên (trong trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc cổ phiếu (trong trường hợp của công ty cổ phần).
 3. Đăng ký kinh doanh: Quá trình mà doanh nghiệp cung cấp thông tin và tư liệu cần thiết về hoạt động kinh doanh của mình cho cơ quan quản lý nhà nước, như cục thuế hoặc sở kế hoạch và đầu tư, để được công nhận và có thể hoạt động.
 4. Vốn điều lệ: Số tiền mà các thành viên hoặc cổ đông đóng góp vào doanh nghiệp, được ghi nhận trong biên bản thành lập và có tác động đến quyền lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên hoặc cổ đông.
 5. Hội đồng quản trị: Cơ quan tổ chức và quản lý cao nhất của công ty cổ phần, có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của công ty, đại diện cho lợi ích của cổ đông.
 6. Hội đồng thành viên: Cơ quan tổ chức và quản lý cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn, có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của công ty, đại diện cho lợi ích của các thành viên.
 7. Người sáng lập: Các cá nhân hoặc tổ chức đã có tham gia và thực hiện các hành động cần thiết để thành lập một công ty hoặc doanh nghiệp.

Trung Tín có thể giúp gì cho bạn khi tìm hiểu Luật doanh nghiệp?

 • Loại hình doanh nghiệp: Giúp bạn hiểu về Luật doanh nghiệp quy định về các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
 • Thủ tục thành lập công ty: Chỉ rõ các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp quy định về các thủ tục, hồ sơ và quy trình để thành lập một công ty mới.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu/đại diện công ty: Tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của người sở hữu hoặc người đại diện cho công ty.
 • Quản lý và điều hành công ty: Tư vấn về cơ cấu quản lý công ty, bao gồm ban giám đốc, hội đồng quản trị và các quyền và trách nhiệm tương ứng.
 • Đăng ký, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh và tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động công ty: Trung Tín tư vấn các quy trình và thủ tục liên quan đến việc sửa đổi đăng ký, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thể, tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động công ty.

Có thể bạn quan tâm: Thông tin cơ bản về công ty TNHH 1 thành viên


Luật Trung Tín – Tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp

Hotline: 0989232568

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 12 Toà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng tại Hồ Chí Minh: Số 18, đường số 6 KĐT Cityland Park Hills, phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Email: luattrungtin@gmail.com 


 

Tư vấn miễn phí