Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được hiểu là ngành nghề đầu tư, kinh doanh phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tư, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của công đồng. Theo quy định của pháp luật về đầu tư hiện nay thì có tất cả là 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Như vậy, khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư sẽ phải đáp ứng một hoặc một số hình thức sau:

 • Giấy phép
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện
 • Chứng chỉ hành nghề
 • Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Văn bản xác nhận
 • Các hình thức bằng văn bản khác ngoài các hình thức nêu trên
 • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng mà không cần xác nhận. Chấp thuận dưới hình thức bằng văn bản.

Các điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tỷ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế
 • Hình thức đầu tư
 • Phạm vi hoạt động đầu tư
 • Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện dự án đầu tư
 • Điều kiện khác theo quy định tại Luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Xin Giấy chứng nhận đầu tư và những thông tin hữu ích về đầu tư

Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dung các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác về điều kiên đầu tư sẽ được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định 1 trong số các điều ước quốc tế đó; trường hợp đã lựa chọn được điều ước quốc tế thì nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại ĐƯQT đó;
 • Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ mà chưa cam kết hoặc chưa quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư thì áp dụng quy định của luật Việt Nam;
 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không là thành viên của WTO thực hiện đầu tư được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO, trừ trường hợp pháp luật và ĐƯQT giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó quy định khác;
 • Đối với ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và ĐƯQT về đầu tư mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lấy ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

Một số lưu ý khi tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Đối với những trường hợp nhà đầu tư vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài thì nhà đầu tư. Có thể lựa chọn việc áp đụng điều kiện đầu tư với tư cách là nhà đầu tư Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Tùy thuộc vào trường hợp nào có nhiều ưu đãi đầu tư hơn.
 • Để biết được ngành nghề đầu tư, kinh doanh của mình có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài có điều kiện hay không. Nhà đầu tư cần tham khảo:
  • Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
  • Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
  • Các Hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương.

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể về từng trường hợp đầu tư theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí