Người đứng đầu văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Người đứng đầu Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam ( Thường được gọi là Trưởng văn phòng đại diện) là người được Thương nhân nước ngoài có thẩm quyền cử hoặc bổ nhiệm. Với tư cách là Trưởng văn phòng đại diện, người này được phân công, giao trách nhiệm để điều hành, quản lý mọi hoạt động của Văn phòng đó với điều kiện là  phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép hoặc tuân thủ các quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Để có cơ sở rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ trích dẫn một số quy định liên quan đến người đứng đầu văn phòng đại diện để Quý khách có cái nhìn tổng quan nhất về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Trưởng Văn phòng đại diện:

Một số lưu ý về người đứng đầu văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 • Phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người này vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đứng đầu chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu
 • Trường hợp người đứng đầu không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu  hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu.

người đứng đầu văn phòng đại diện

Người đứng đầu của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm một trong bốn chức vụ sau:

  • Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
  • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp người đứng đầu được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản với người đừng đầu  cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

Trường hợp Quý khách cần tìm hiểu cụ thể hơn và có nhu cầu tư vấn về quy định đối với Người đứng đầu Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí