Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Thay vì hình thức đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác cùng với tổ chức kinh tế hoặc cá nhân Việt Nam thành lập công ty tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam theo dạng đã được thành lập sẵn theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2014 cụ thể như sau:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hay phát hành thêm của công ty cổ phần
 • Góp vốn vào công ty TNHH hoặc công ty hợp danh
 • Góp vốn vào công ty Việt Nam theo các hình thức khác.

Quy định về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam sẽ làm tăng vốn của công ty, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ một tỷ lệ vốn điều lệ nhất định trong công ty. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ từ 1-100% vốn điều lệ của công ty, tùy từng trường cụ thể, mà sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn hay chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Cụ thể:

 • Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại công ty kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Đối với trường hợp việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 51% vốn điều lệ của công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2014. Công ty sẽ phải đáp ứng điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn
 • Các trường hợp góp vốn còn lại sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

 • Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động và điều kiện áp dụng khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thứ hai, đối với trường hợp tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế. Do đó cần tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
  • Đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán tuân theo quy định pháp luật chứng khoán
  • Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác: Áp dụng theo quy định về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Một số lưu ý doanh nghiệp cần quan tâm:

 • Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đối với những trường hợp mà tổ chức kinh tế đã thực hiện dự án trước khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thì sẽ không cần thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hay quyết định chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn.
 • Nhà đầu tư sau khi đăng ký góp vôn vào công ty Việt Nam sẽ thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn trực tiếp để chuyển nhượng cho công ty trong thời hạn cam kết (áp dụng quy định theo 19/2014/TT-NHNN).

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Xem thêm: Tìm hiểu về những ngành nghề thu hút đầu tư nước ngoài

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 1. Văn bản đăng ký góp vốn
 2. Thông tin về nhà đầu tư nước ngoài:
  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu (bản sao công chứng)
  • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

 • Hồ sơ sẽ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ và nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định. Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 15 ngày làm việc sẽ thông báo bằng văn bản tới người nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ tiếp tục làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty.
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nhà đầu tư không đáp ứng được điều kiện theo quy định. Sở kế hoạch đầu tư sẽ thông báo và nêu rõ lý do không chấp thuận.

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Trung Tín

Dù quy định của pháp luật Việt Nam đã thông thoáng và cởi mở hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam. Tuy nhiên, để các nhà đầu tư có thể tự tìm hiểu để biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình thì vẫn là khó khăn rất lớn. Chính vì vậy Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài.

Các dịch vụ tư vấn đầu tư mà Luật Trung Tín cung cấp:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ
 • Thực hiện hồ sơ trực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý khác sau khi thành lập doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Trung Tín theo thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí