Những ngành nghề bị cấm kinh doanh áp dụng từ năm 2021

Những ngành nghề cấm kinh doanh theo luật Đầu tư 2020 đã được quy định rất rõ và cụ thể nhằm tạo hành lang cơ sở pháp lý quan trọng để các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án đầu tư vào Việt Nam thực hiện và tuân thủ. Với những yêu cầu mới của thời đại, việc quy định ngành nghề cấm kinh doanh theo Luật đầu tư 2020 sẽ chỉ định rõ những hành vi, hoạt động sản xuất kinh doanh nào bị cấm. Có nghĩa rằng, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước khi đầu tư sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam sẽ không được thực hiện đăng ký hoạt động vào những ngành nghề bị cấm đó.

những ngành nghề bị cấm kinh doanh

Số ngành nghề bị cấm kinh doanh ở Việt Nam là 8

Nội dung những ngành nghề bị cấm kinh doanh

Nội dung này được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2020 cụ thể như sau:

 1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đầu tư.
 2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư.
 3. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư.
 4. Hoạt động kinh doanh mại dâm.
 5. Thực hiện hành vi mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.
 6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên cơ thể người.
 7. Hoạt động kinh doanh pháo nổ.
 8. Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

So sánh phạm vi ngành nghề bị cấm kinh doanh giữa Luật đầu tư 2014 và Luật đầu tư 2020

 • Theo Luật đầu tư 2020 thì đã bổ sung một lĩnh vực cấm kinh doanh mà theo Luật đầu tư 2014 thì vẫn được kinh doanh đó là Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trong hơn 6 năm qua, nhìn từ góc độ thực tiễn xã hội, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam đã thể hiện sự biến tướng bóp méo bởi những cá nhân, nhóm người thực hiện kinh doanh ở lĩnh vực này. Các hoạt động của dịch vụ này đa phần và hầu hết được hành xử theo dạng xã hội đen, coi thường sự tôn nghiêm của pháp luật.
 • Từ đó gây ra nhiều nỗi đau cho nhiều người, nhiều gia đình. Hơn nữa, dịch vụ này đóng góp cho thuế nhà nước không nhiều nhưng lại gây ra nhiều xáo trộn, nỗi bất an trong đời sống nhân dân. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều đối với việc cấm dịch vụ đòi nợ, nhưng đa phần đều ủng hộ nhất trí khi Quốc hội đưa ra phương án cuối cùng là cấm kinh doanh.
 • Ở Việt Nam tồn tại 3 nhóm ngành nghề chính các bạn cần lưu ý, bao gồm:
  • Những ngành nghề bị cấm kinh doanh
  • Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Những ngành nghề kinh doanh thông thường.

Để hiểu hơn về nội dung các ngành nghề một cách cụ thể nhất. Bạn hãy liên hệ với Luật Trung Tín để gửi yêu cầu tư vấn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để bạn tìm được ngành nghề phù hợp nhất.

Xem thêm: Thành lập công ty dễ dàng cùng với Luật Trung Tín.

Tư vấn miễn phí