Những nội dung chính trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh, tùy theo tính chất ngành nghề kinh doanh mà bạn sẽ lựa chọn nên hay không nên thành lập doanh nghiệp. Và để có thể đăng ký thành lập được doanh nghiệp thì sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hoàn chỉnh, không có sai sót nào để nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những lưu ý trước khi lập hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Thứ nhất, để được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân sẽ không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Thứ hai, lưu ý về tên doanh nghiệp:
  • Tên doanh nghiệp sẽ được cấu tạo như sau: Loại hình doanh nghiệp ( Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) + Tên riêng ( Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ J, F, Z, W, chữ số và các ký hiệu
  • Tên của doanh nghiệp phải gắn tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Tên doanh nghiệp phải in hoặc viết trên các hồ sơ tài liệu, giấy tờ giao dịch và ấn phẩm của doanh nghiệp phát hành
  • Tên doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp đã đăng ký về cách đọc, tên viết tắt, tên tiếng nước ngoài.
 • Thứ ba, về địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: Để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại nhà chung cư, hoặc nhà tập thể. Nếu được phép hoạt động kinh doanh thì phải có tài liệu chứng minh.
 • Thứ tư, về ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì có thể tiến hành đăng ký kinh doanh, những để hoạt động kinh doanh trên thực tế thì phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Một số loại hình doanh nghiệp cần tham khảo trước khi tiến hành đăng ký 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực) của chủ doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với loại hình công ty hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Dự thảo điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên
 4. Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản sao chứng thực) của các thành viên
 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực) của nhà đầu tư nước ngoài, hoặc doanh nghiệp khác.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Dự thảo điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên
 4. Các giấy tờ chứng thực sau đây:
  • Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực) của các thành viên là cá nhân.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao chứng thực) đối với tổ chức và văn bản ủy quyền; Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực)  của các cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Dự thảo điều lệ công ty
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 4. Các giấy tờ chứng thực sau đây:
  • Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực) của các cổ đông là cá nhân
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao chứng thực) đối với cổ đông là tổ chức và văn bản ủy quyền; Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực)  của các cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

hồ sơ đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi soạn thảo một số tài liệu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Thứ nhất, Giấy đề nghi đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hay giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ phải kê khai và các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp ( theo hướng dẫn về tên như trên, và nên tra cứu trước khi đăng ký)
 • Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax và email (nếu có)
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (kê khai theo nhu cầu hoạt động nếu không phải ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

Thứ hai, điều lệ công ty

Điều lệ này là bản dự thảo ban đầu. Trong quá trình hoạt động thì các công ty có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Nội dung của điều lệ công ty khi đăng ký kinh doanh cần có các thông tin như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ của công ty
 • Thông tin của cá nhân, tổ chức tham gia sáng lập công ty
 • Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức tham gia sáng lập công ty
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH, công ty CP
 • Thể thức thông qua quyết định và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Căn cứ và phương pháp xác định:
  • Tiền thù lao
  • Lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên.
 • Những trường hợp thành viên được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, hoặc cổ phần đối với công ty TNHH và công ty cổ phần
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thanh lý tài sản công ty
 • Thể thức bổ sung, sửa đổi điều lệ.

Để sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh, liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Một số loại giấy phép con cần nghiên cứu, tham khảo

Tư vấn miễn phí