Phương thức và quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi có sự thay đổi liên quan đến những nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã đăng ký với cơ quan cấp phép đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư sẽ phải tiến hành quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Về nội dung này, Luật Trung Tín xin được tư vấn như sau:

Những nội dung cần đăng ký điều chỉnh khi có sự thay đổi

 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Tên của dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất được sử dụng
 • Mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư (ngành nghề đầu tư, kinh doanh)
 • Vốn đầu tư (gồm vốn góp và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn khác
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
  • Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án đầu tư
  • Đối với trường hợp dự án theo giai đoạn phải quy định về mục tiêu, thời hạn và nội dung hoạt động của từng giai đoạn
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có thay đổi)
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có thay đổi).

Lưu ý khi điều chỉnh dự án thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

 • Khi điều chỉnh những dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì khi có sự điều chỉnh dự án liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hay giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư. Thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi về điều kiện đối với nhà đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư trước khi điều chỉnh sẽ phải xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền
 • Nếu như sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước sau đó mới điều chỉnh dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Đối với trường hợp không thuộc diện cấp quyết định chủ trương đầu tư:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh
 3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư
 4. Bản sao chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân
 5. Quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức
 6. Bản sao thẻ tạm trú, hộ chiếu, hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với cá nhân nước ngoài. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân Việt Nam là người đại diện theo pháp luật.
 7. Đề xuất dự án đầu tư
 8. Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp bổ sung ngành nghề theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP dẫn đến trường hợp phải xin Giấy phép kinh doanh cần cung cấp thêm:
  • Báo cáo tài chính có lãi trong 02 năm gần nhất
  • Kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư.
 • Thay đổi trụ sở:
  • Tài liệu liên quan đến trụ sở mới như hợp đồng thuê
  • Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê.
 • Thay đổi vốn:
  • Xác nhận của ngân hàng về việc đã góp đủ vốn
  • Xác nhận về phần vốn góp tăng thêm.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật:
  • Hộ chiếu, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật mới.

Đối với trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Bổ sung thêm hồ sơ nêu trên các tài liệu sau:

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có)
 • Giải trình về việc sử dụng công nghê đối với dư án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Đối với trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

Bổ sung thêm hồ sơ thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh các tài liệu sau:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Đối với trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:

Bổ sung thêm hồ sơ thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tài liệu sau:

 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Công bố thông tin điều chỉnh trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Thực hiện xin cấp Giấy phép kinh doanh hoặc điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (chỉ áp dụng đối với trường hợp có thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa hoặc các hoạt động trực tiếp liên quan đến mua bán hàng hóa).

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về những lưu ý khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn miễn phí