Quy định về Giám đốc công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Một số Quy định về Giám đốc công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam được nêu bật trong các điều của Luật Doanh nghiệp. Để tìm hiểu một cách cụ thể, Trung Tín sẽ điểm tin chính những nội dung chính, chủ yếu và cần thiết để bạn đọc có thể nắm bắt nhanh gọn theo tuần tự của các quy định.

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy định về Giám đốc công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam bao gồm các điểm chính sau:

 1. Độ tuổi: Giám đốc công ty phải đủ 18 tuổi trở lên.
 2. Quốc tịch: Giám đốc công ty có thể là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài.
 3. Điều kiện hợp lệ: Giám đốc công ty không được bị hình phạt cấm nắm giữ chức vụ Giám đốc công ty, bị tước quyền hợp pháp hoặc đang bị giám hộ.
 4. Nguyên tắc nhiệm vụ: Giám đốc công ty phải tuân thủ pháp luật, các quy định của Điều lệ công ty và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám đốc cũng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty và chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình trước pháp luật.
 5. Thời hạn và tái bổ nhiệm: Thời hạn giữ chức vụ của Giám đốc công ty được quy định trong Điều lệ công ty. Thường là 5 năm và có thể tái bổ nhiệm.
 6. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác có liên quan: Luật Doanh nghiệp cũng quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc công ty trong việc đại diện công ty, quản lý hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.

Giám đốc công ty làm những công việc gì?

 • Quản lý chung: Giám đốc công ty chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, bao gồm lập kế hoạch, định hướng phát triển, sắp xếp tài nguyên và quản lý nhân sự.
 • Điều hành hoạt động kinh doanh: Giám đốc công ty đảm nhận việc thực hiện các chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty, dẫn dắt các bộ phận và nhân viên để đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Đại diện công ty: Giám đốc công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật và xã hội. Ông hoặc Bà ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tương tác với khách hàng, đối tác và các cơ quan công quyền.
 • Quản lý tài chính: Giám đốc công ty có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của công ty, bao gồm lập báo cáo tài chính, quản lý tài sản và nguồn vốn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và thuế.
 • Lập kế hoạch và phân công công việc: Giám đốc công ty phải đề ra kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, đồng thời phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của các bộ phận và nhân viên.
 • Quản lý rủi ro: Giám đốc công ty phải đánh giá và quản lý rủi ro của công ty, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và khắc phục khi cần thiết.
 • Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Giám đốc công ty cần thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, cổ đông và các bên liên quan khác, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Giám đốc công ty có phải chịu phạt khi vi phạm không?

Câu trả lời là: Có. Giám đốc công ty có thể chịu phạt trong một số trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Dưới Luật Doanh nghiệp của Việt Nam và các luật liên quan khác, giám đốc công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định và quyền hạn được giao. Nếu giám đốc công ty vi phạm các quy định này, anh ta có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp vi phạm pháp luật mà giám đốc công ty có thể chịu phạt bao gồm:

 • Vi phạm các quy định về quản lý tài chính, báo cáo tài chính, kiểm toán công ty.
 • Vi phạm các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông và cổ đông tổ chức.
 • Vi phạm các quy định về quản lý lao động, an toàn và vệ sinh lao động.
 • Vi phạm các quy định về môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Vi phạm các quy định liên quan đến đội ngũ nhân viên của công ty.
 • Phạt có thể áp dụng từ mức phạt tiền đến mức phạt hình sự, tùy thuộc vào tính chất và nội dung vi phạm cũng như quy định của pháp luật. 

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định mới nhất


Luật Trung Tín – Tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp

Hotline: 0989232568

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 12 Toà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng tại Hồ Chí Minh: Số 18, đường số 6 KĐT Cityland Park Hills, phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Email: luattrungtin@gmail.com 


 

Tư vấn miễn phí