Thành lập chi nhánh công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp

Nhằm gợi mở những thông tin cơ bản và quan trọng nhất trong việc tìm hiểu về cách thức thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Luật Trung Tín trân trọng gửi đến quý khách bài viết với những đầu mục cụ thể cần quan tâm. Chúng tôi mong sẽ góp phần giải quyết nhu cầu của quý khách một cách trọn vẹn.

Xem thêm: Tra cứu Mã số thuế tin cậy

Điều kiện để được thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 • Công ty mẹ phải là công ty đang hoạt động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và đối tác, bạn hàng, người lao động…
 • Có đầy đủ năng lực hoạt động, khả năng tài chính để thành lập chi nhánh
 • Cử được người có năng lực quản lý làm người đứng đầu chi nhánh. Người này không được thuộc vào các đối tượng không được tham gia kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 • Đảm bảo tuân thủ các nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về:
 • Phải đăng ký hợp lệ tên gọi của chi nhánh theo đúng yêu cầu kỹ thuật về hình thức và nội dung
 • Địa chỉ trụ sở hoạt động của chi nhánh phải là địa chỉ có thật, không được phép để địa chỉ ảo
 • Ngành nghề hoạt động kinh doanh chỉ được chọn một hoặc nhiều ngành nghề. Nhưng không được vượt ra khỏi phạm vi những những ngành, nghề mà công ty mẹ đã đăng ký trước đó
 • Tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ quy trình sử dụng và quản lý con dấu
 • Chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức hạch toán chi nhánh là: Phụ thuộc hoặc độc lập.

thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên và hai thành viên

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 • Biên bản hoặc bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty mẹ
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty mẹ
 • Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh do công ty mẹ thiết lập thông tin
 • Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần. Là một trong các giấy tờ như: CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Văn bản ủy quyền của công ty mẹ cho người được ủy quyền đăng ký thành lập chi nhánh
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đăng ký thành lập chi nhánh.

Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Luật Trung Tín

 • Tư vấn và chỉ rõ sự cần thiết đối với việc thành lập chi nhánh của công ty cổ phần
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp lý của từng địa phương. Nơi dự kiến đặt chi nhánh công ty
 • Lưu ý các đặc điểm đặc trưng của chi nhánh trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội cụ thể
 • Soạn thảo, nộp, xử lý hồ sơ và nhận kết quả với tư cách đại diện quyền lợi cho công ty mẹ
 • Tư vấn các vấn đề về treo biển chi nhánh, thuế cho chi nhánh công ty mẹ
 • Hỗ trợ trong các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh giai đoạn sau thành lập.

Xem thêm: Chuyên mục thành lập công ty 

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí