Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài sẽ phải đăng ký với Bộ Công thương trừ trường hợp việc thành lập chi nhánh được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Không phải cứ là thương nhân nước ngoài là sẽ được cấp phép thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để được đăng ký thành lập chi nhánh thì thương nhân đó sẽ cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Thương nhân nước ngoài đó phải được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được quốc gia, lãnh thổ đó công nhận.
 • Thương nhân đó phải hoạt động được ít nhất 5 năm và nếu đăng ký kinh doanh của thương nhân đó có quy định về thời hạn thì phải còn ít nhất là 1 năm từ ngày đăng ký tại Việt Nam.
 • Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
 • Nếu nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài đó không có quốc tịch quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì cần được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh

 • Giấy phép thành lập chi nhánh có thời hạn là 5 năm kể từ ngày được cấp nhưng không được vượt quá thời hạn được ghi nhận trên giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài nếu giấy phép đó có quy định về thời hạn.
 • Khi giấy phép thành lập chi nhánh hết thời hạn hoạt động thì thương nhân nước ngoài có thể gia hạn bằng với thời hạn đã được cấp phép trước đó.

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh (theo mẫu của Bộ công thương)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương của thương nhân nước ngoài;
 3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận về tình hình thực nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận để chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
 5. Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 6. Hộ chiếu/ Giấy CMND hoặc CCCD (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh.
 7. Tài liệu về địa điểm đặt Chi nhánh:
  • Thỏa thuận thuê, hoặc bản ghi nhớ về việc thuê địa điểm hoặc bản sao của tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác địa điểm đó để đặt chi nhánh.
  • Tài liệu chứng minh khác phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Lưu ý: Tài liệu được cung cấp phải được hợp thức hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó, và được dich thuật, công chứng theo quy định của pháp luật.

chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên, thương nhân nước ngoài sẽ nộp hồ sơ tại Bộ Công thương.
 • Trong thời gian là 03 ngày làm việc, từ khi nhận hồ sơ Bộ Công thương sẽ kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu này được thực hiện tối đa 1 lần.
 • Trong vòng 07 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ Công thương sẽ quyết định cấp phép hoặc từ chối cấp phép hồ sơ thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Nếu từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Quy trình phối hợp cấp phép của các Bộ chuyên ngành

 • Nếu như việc thành lập chi nhánh chưa được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành hoặc nội dung hoạt động chi nhánh không phù hợp.
 • Bộ công thương sẽ xin ý kiến từ Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Bộ chuyên ngành sẽ trả lời trong thời hạn 05 ngày từ khi được xin ý kiến. Trong đó phải nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập chi nhánh.
 • Trong vòng 05 ngày tiếp theo từ khi nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành. Bộ Công thương sẽ cấp hoặc từ chối cấp phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài
 • Trường hợp từ chối sẽ phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Trên đây là tư vấn của Luật Trung Tín về thủ tục và những vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài. Ý kiến tư vấn này dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành từ thời điểm tư vấn, hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho người đọc.

Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn miễn phí