Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang là thị trường thu hút đầu tư náo nhiệt từ các thương nhân người nước ngoài. Để mở rộng hoạt động sản xuất, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng luôn có những nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là rất phổ biến. Hồ sơ thành lập chi nhanh như thế nào? Liệu yếu tố có vốn nước ngoài trong công ty có làm ảnh hưởng đến quá trình thành lập không?

Luật Trung Tín sẽ bao quát lại điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nguồn luật điều chỉnh

 • Luật Thương mại 2005
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về các điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam
 • Theo quy định tại điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:
  • Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.
  • Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.
  • Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì được coi là thương nhân Việt Nam.
  • Như vậy công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng là thương nhân nước ngoài.

Nghị định hướng dẫn luật và điều chỉnh trực tiếp việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về các điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam như sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
 • Như vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện này, doanh nghiệp của bạn mới được thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:
  • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh
  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về các điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập

 • Hồ sơ trên sẽ được nộp tại sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt chi nhánh. Tại đây, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ đạt chuẩn theo quy định thì sẽ được cấp phép hoặc trình lên cơ quan có thẩm quyền để cấp phép. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.

Trên đây là thủ tục và quy trình thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín.

Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ với chất lượng tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí