Thành lập chi nhánh công ty và một số nội dung cần lưu ý

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi nhánh là một phần của công ty với chức năng, vị trí đặc thù và được xem như cánh tay nối dài của công ty ở khắp mọi nơi nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt, dễ dàng và thuận lợi hơn. Để thành lập chi nhánh công ty, các doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về quy trình, thủ tục. Trong giai đoạn sau thành lập, chi nhánh cũng phải đảm bảo các hoạt động là đúng luật, không được trái với những cam kết có trong hồ sơ mà doanh nghiệp đã thể hiện trong hồ sơ trước đó.

Những điều kiện khi thành lập chi nhánh công ty cần phải đáp ứng:

Điều kiện về tên chi nhánh:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, tên chi nhánh phải đảm bảo các nội dung như:

 • Tên chi nhánh có thể được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu
 • Tên chi nhánh phải có tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” trước tên chính của công ty
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in, viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.
 • Tên chi nhánh không được trùng lặp với tên chi nhánh của các công ty khác đã được cấp phép trước đó.

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Trường hợp lập chi nhánh trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp của công ty về việc thành lập chi nhánh
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Người này có thể là thành viên trong công ty hoặc thuê ngoài, miễn là đáp ứng các điều kiện của pháp luật về người có đủ khả năng tham gia hoạt động quản lý và kinh doanh.

thành lập chi nhánh công ty

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện, lấy kết quả trong 3 ngày

Quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thời gian thực hiện kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.
 • Thông báo phải nêu rõ các lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Cơ quan này phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thành lập chi nhánh.
 • Định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan nhà nước có liên quan
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Luật Trung Tín

 • Tư vấn và chỉ rõ sự cần thiết đối với việc thành lập chi nhánh của công ty
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp lý của từng địa phương nơi dự kiến đặt chi nhánh
 • Lưu ý các đặc điểm đặc thù của chi nhánh trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội cụ thể
 • Soạn thảo, nộp, xử lý hồ sơ và nhận kết quả với tư cách đại diện quyền lợi cho doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề về treo biển chi nhánh, thuế cho chi nhánh công ty vừa thành lập
 • Hỗ trợ trong các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí