Thành lập công ty bảo vệ có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu hợp tác đầu tư cùng tổ chức kinh tế Việt Nam để thành lập công ty bảo vệ vui lòng liên hệ Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ về trình tự, thủ tục.

Thành lập công ty bảo vệ có vốn nước ngoài là một trong những trường hợp khó. Bởi dịch vụ bảo vệ là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 04 về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Theo quy định Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngoài điều kiện về an ninh trật tự theo quy đinh, thì đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Có tư cách pháp nhân đầy đủ
  • Người chịu trách nhiệm an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và không phải người chịu trách nhiệm về về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 nghị định 96/2016/NĐ-CP)
  • Cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ Việt Nam liên doanh với cơ sở nước ngoài
  • Cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được phép liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài khi cần đầu tư về máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Cơ sở nước ngoài đầu tư, góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ Việt Nam cần

  • Là doanh nghiệp hiện đang hoạt động dịch vụ bảo vệ liên tục 5 năm
  • Người đại diện cho phần vốn của cơ sở nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật nước ngoài xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên
  • Phần vốn góp của cơ sở nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn đầu tư ít nhất là 1.000.000 USD.

Như vậy, để thành lập công ty bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đang hoạt động liên tục ít nhất 5 năm, chưa phát sinh vi phạm, và đầu tư ít nhất 1 triệu USD phục vụ mua thiết bị, máy móc phục vụ công tác bảo vệ.

thành lập công ty bảo vệ có vốn nước ngoài

Xem thêm: Tìm hiểu về những ngành nghề thu hút đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục thành lập công ty bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 2. Đề xuất dự án đầu tư;
 3. Quyết định thành lập/ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ở nước ngoài;
 4. Bản sao CMTND/ CCCD/ hoặc hộ chiếu của cá nhân đầu tư người Việt Nam; Đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập của tổ chức kinh tế Việt Nam;
 5. Bản sao Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty nước ngoài;
 6. Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 7. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Đối với những tài liệu do nhà đầu tư nước ngoài cung cấp phải được hợp thức hóa lãnh sự tại nước sở tại.

Sau khi nộp hồ sơ  bộ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Danh sách thành viên/ cổ đông
 3. Quyết định thành lập/ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ở nước ngoài
 4. Bản sao CMTND/ CCCD/ hoặc hộ chiếu của cá nhân đầu tư người Việt Nam; Đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập của tổ chức kinh tế Việt Nam
 5. Bản sao Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty nước ngoài
 6. Điều lệ công ty.

Trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ thì nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận an toàn trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ tới Công an cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (theo mẫu)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực), xác nhận ngành nghề kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư (nếu trong đăng ký kinh doanh không thể hiện ngành nghề)
 3. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy (Bản sao có chứng thực)
 4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 5. Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tư của công ty.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan Công an sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận an toàn trật tự cho người đề nghị.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký đầu tư, tư vấn lĩnh vực đầu tư. Xin vui lòng liên hệ Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí