Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn hợp tác đầu tư cùng với một hoặc một số tổ chức/ cá nhân Việt Nam hay tổ chức/ cá nhân nước ngoài khác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam khác có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH. Luật Trung tín xin được tư vấn về quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Căn cứ pháp lý quy định thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Tương tự như các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác, khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thì nhà đầu tư cần tham khảo các căn cứ pháp lý sau:

 • Điều ước quốc tế liên quan
 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành và liên quan khác.

Quy trình thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài thì sẽ thực hiện hai bước sau:

 • Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước này sẽ thực hiện nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với những dự án nằm trong các khu này. Đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bước này sẽ thực hiện nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Lưu ý: đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì ngoài 2 bước nêu trên, doanh nghiệp sẽ phải xin cấp giấy phép kinh doanh. Ví dụ như đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, quyền xuất khẩu – nhập khẩu.

thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Văn phòng đại diện công ty nước ngoài, tư vấn thành lập trọn gói từ A-Z

Thủ tục 1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ không phân biệt các loại hình doanh nghiệp, nên đều có quy định chung về thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp phép. Cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1.  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 2.  Đề xuất dự án đầu tư:
  • Mẫu số I.2 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT đối với dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư
  • Mẫu số I.3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT đối với dự án không phải xin quyết định chủ trương đầu tư.
 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
  • Cá nhân: Bản sao CCCD/ CMTND/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực)
  • Tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương ( hợp thức hóa lãnh sự); CCCD/ CMTND/ Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; Điều lệ hoạt động của tổ chức nước ngoài ( hợp thức hóa lãnh sự).
 4. Bản sao hợp thức hóa lãnh sự của một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài, đối với trường hợp báo cáo tài chính chưa có lãi thì nhà đầu tư sẽ cần chuẩn bị thêm Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tài khoản công ty tại nước ngoài
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 5. Hợp đồng thuê trụ sở công ty và bản sao Giấy chứng quyền sử dụng đất của bên cho thuê. Đối với trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp thì cần cung cấp thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.

Trường hợp xin giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư

Đối với những trường hợp dự án đầu tư thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư. Hoặc thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì ngoài các tài liệu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị thêm:

 • Văn bản xác nhận vốn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
 • Chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân khác trong trường hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu cần có chứng chỉ hành nghề
 • Giải trình đáp ứng điều kiện kinh doanh về quốc tịch nhà đầu tư, hình thức, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động đối với dự án thực hiện quyền phân phối, xuất- nhập khẩu
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật (áp dụng với dự án quy mô vốn từ trên 300 tỷ đồng).

Giải quyết hồ sơ

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phù hợp, người nộp hồ sơ sẽ nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn nêu trên.
 • Trong thời han 25 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Các trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Thủ tướng chính phủ, Quốc hội thời gian giải quyết sẽ lâu hơn.
 • Nhà đầu tư tham khảo quy định tại Điều 30. Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư 2014 để biết được dự án kinh doanh của mình có thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư hay không.

Thủ tục 2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Dự thảo Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên công ty
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Nhà đầu tư là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu (bản sao chứng thực)
  • Nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương ( bản sao bản đã được hợp thức hóa lãnh sự đối với tổ chức nước ngoài, bản sao công chứng đối với tổ chức kinh tế Việt Nam)
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao chứng thực)
 6. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nêu trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở chính kinh doanh.
 • Trong thời hạn từ 3 – 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người nộp hồ sơ.

Lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài

 • Phải có tối thiểu hai thành viên hợp tác đầu tư thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Nếu nhà đầu tư muốn kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần đáp ứng điều kiện về:
  • Vốn đầu tư
  • Tỷ lệ góp vốn
  • Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Trung Tín

 • Tư vấn về tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp
 • Tư vấn về địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn về các quy định liên quan đến điều kiện hoạt động, kinh doanh
 • Tư vấn về trình tự, hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Hỗ trợ về chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư, kinh doanh
 • Đại diện thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài.

Vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Trung Tín để được tư vấn:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí