thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-cua-cong-ty
Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty theo yêu cầu

(1) Thành lập địa điểm kinh doanh để làm gì? Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Đơn vị này được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký. Nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Địa điểm…

Chi tiết »

thành lập địa điểm kinh doanh công ty
Hướng dẫn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty

Doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh thương mại sẽ phải tiến hành đăng ký cửa hàng, đăng ký kho hàng để chứa đựng hàng hóa cung ứng ra thị trường; để thực hiện được những hoạt động như vậy thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh có thể hiểu là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động…

Chi tiết »