Thanh-lap-van-phong-dai-dien
Thành lập văn phòng đại diện, lấy kết quả trong 3 ngày – LH 0989232568

Khi doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình hoạt động của mình muốn thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Thúc đẩy việc xúc tiến thương mại hay thuận tiện hơn trong việc liên lạc tại các nước khác hoặc địa phương khác nên thành lập văn phòng đại diện tại nơi đó để thuận lợi cho các hoạt…

Chi tiết »