Thành lập văn phòng đại diện, lấy kết quả trong 3 ngày – LH 0989232568

Khi doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình hoạt động của mình muốn thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Thúc đẩy việc xúc tiến thương mại hay thuận tiện hơn trong việc liên lạc tại các nước khác hoặc địa phương khác nên thành lập văn phòng đại diện tại nơi đó để thuận lợi cho các hoạt động của mình.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có chức năng kinh doanh, không phát sinh doanh thu. Nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó

(1) Thành phần Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cần chuẩn bị

– Biên bản họp của một trong ba loại hình doanh nghiệp sau

  • Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
  • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của một trong ba loại hình doanh nghiệp sau:

  • Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
  • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động 

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu

– Giầy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục

(2) Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(a) Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

(b) Đăng ký thực hiện thủ tục online

tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ các Tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các kí hiệu.

– Tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “ văn phòng đại diện”

– Sau khi thành lập, công ty cần tiến hành treo biển tại trụ sở của văn phòng.

Luật Trung Tín cam kết giúp bạn hoàn tất thủ tục thành lập văn phòng đại diện một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập.

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí