Thành phần hồ sơ thành lập công ty theo quy định của luật doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ thành lập công ty các loại hình doanh nghiệp đã được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể là:

 1. Doanh nghiệp tư nhân
 2. Công ty hợp danh
 3. Công ty TNHH một thành viên
 4. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 5. Công ty cổ phần

Xem thêm: Thành lập công ty môi trường và những thông tin bạn cần biết

1. Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu)
 • Bản sao giấy chứng thực  cá nhân của các thành viên chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Thành phần hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao giấy chứng thực  cá nhân của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

3. Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4. Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên sáng lập
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên sáng lập.
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

5. Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và
  • Văn bản ủy quyền, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Các công việc sau khi thành lập

 • Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp và nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu
 • Mở tài khoản ngân hàng của công ty để đăng ký nộp thuế điện tử và đóng thuế môn bài.
 • Đặt bảng hiệu gắn tại trụ sở công ty để cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.
 • Mua chữ ký số để nộp tờ khai thuế môn bài và giao dịch với cơ quan thuế.
 • Làm thủ tục khai thuế ban đầu và đặt in hóa đơn GTGT

Trường hợp Quý khách cần tư vấn, sử dụng dịch vụ thành lập công ty hoặc tham khảo các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568 – Gửi email vào hòm thư: luattrungtin@gmail.com để được hỗ trợ.

Tư vấn miễn phí