cập nhật thông tin liên lạc của công ty
Cập nhật thông tin liên lạc của công ty như thế nào cho đúng luật?

Trong sự phát triển công nghệ thông tin như hiện nay. Nhiều thông tin liên lạc và giao dịch được trao đổi qua điện thoại, gmail, fax, website  nên việc cập nhật các thông tin liên lạc của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Khi thực hiện bổ sung các thông tin trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty và sẽ được cập nhật công khai tại…

Chi tiết »