Thủ tục trả con dấu doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, con dấu được xem là tài sản quan trọng nhất khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể. Chúng ta có thể thấy điều này trên thực tế là khi doanh nghiệp phải lưu, cất giữ con dấu rất cẩn thận. Đối với những doanh nghiệp thành lập từ trước thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 còn hiệu…

Chi tiết »

Thủ tục giải thể công ty
Thủ tục giải thể công ty trải qua những bước nào?

Hiện nay số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh, bên cạnh đó do sự biến động của thị trường  nên số lượng doanh nghiệp giải thể cũng không ít. Thủ tục giải thể là thủ tục rất phức tạp, ở thời điểm hiện tại giải thể liên quan đến các cơ quan thuế, cơ quan công an, ngân hàng, cơ quan đăng kí kinh doanh. Với mong muốn có thể trợ giúp khách…

Chi tiết »