thay đổi vốn điều lệ của công ty
Thay đổi vốn điều lệ của công ty, một số trường hợp cần hết sức lưu ý

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp với khả năng tài chính của chủ sở hữu, thành viên công ty và thuận lợi hơn trong kinh doanh. Thay đổi vốn có hai hình thức chính là tăng và giảm vốn. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký…

Chi tiết »