Thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ có những lúc phải thay đổi một số nội dung trong giấy phép hoạt động như thay đổi về trụ sở kinh doanh, về người đại diện theo pháp luật, thời gian hoạt động.  Việc thay đổi thông tin của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thay đổi một hoặc một số nội dung sau:

 • Mã số của dự án đầu tư
 • Tên, địa chỉ nhà đầu tư
 • Tên dự án đầu tư
 • Địa điểm, diện tích đất sử dụng của dự án đầu tư
 • Mục tiêu, quy mô của dự án
 • Vốn đầu tư, tiến độ góp và huy động nguồn vốn khác
 • Thời gian hoạt động dự án
 • Tiến độ thực hiện dự án về tiến độ xây dựng, đưa công trình vào hoạt động (nếu có; tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, nếu dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định cụ thể về mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Các điều kiện hoạt động đối với nhà đầu tư (nếu có).

Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là thay đổi một hoặc một số nội dung sau:

 • Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Vốn điều lệ
 • Danh sách thành viên/ chủ sở hữu công ty
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Lưu ý rằng:

 • Công ty có thể thực hiện thay đổi đồng thời một số nội dung của nêu trên, do đó, nếu như có nhu cầu thay đổi nhiều nội dung thì nhà đầu tư nên tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi một lần các nội dung cần thay đổi để tránh mất nhiều thời gian và lãng phí chi phí và công sức.
  • Ví dụ như: Doanh nghiệp muốn thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đồng thời thay đổi địa điểm hoạt động của dự án thì nên tiến hành đăng ký thay đổi một lần, vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với trường hợp thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và ngược lại.
 • Đối với những trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh (nội dung không được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thì cần tiến hành thủ tục thông báo thay đổi để cấp Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 1. Đề nghị điều chỉnh dự án
 2. Báo cáo về tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh
 3. Quyết định của công ty về nội dung điều chỉnh
 4. Giải trình hoặc tài liệu liên quan về nội dung điều chỉnh
 • Tùy từng nội dung điều chỉnh mà nhà đầu tư sẽ chuẩn bị hồ sơ phù hợp. Liên hệ Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với dự án nằm trong các khu này.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư đối với những trường hợp còn lại.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

 •  Trong thời hạn từ 10 ngày làm việc thì cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Lưu ý: Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thì thời gian sẽ kéo dài lâu hơn nhà đầu tư tham khảo quy định này tại Điều 34, 34 Nghị định 118/NĐ-CP.

2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký
 2. Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông công ty về nội dung thay đổi
 3. Biên bản họp của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông về nội dung thay đổi
 4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ thực hiện.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành ghi nhận nội dung thay đổi và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc liên quan cần giải đáp vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí