Thay đổi vốn điều lệ của công ty, một số trường hợp cần hết sức lưu ý

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp với khả năng tài chính của chủ sở hữu, thành viên công ty và thuận lợi hơn trong kinh doanh. Thay đổi vốn có hai hình thức chính là tăng và giảm vốn. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư

Hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ khá phức tạp, để thực hiện nhanh chóng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty Luật Trung Tín cung cấp nội dung tư vấn hồ sơ như sau:

Thay đổi vốn điều lệ của công ty trong trường hợp tăng vốn

– Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

Một trong các loại giấy tờ sau ( Áp dụng theo loại hình doanh nghiệp):

  • Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH HTV trở lên
  • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Thay đổi vốn điều lệ của công ty trong trường hợp giảm vốn

– Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

– Một trong các loại giấy tờ sau ( Áp dụng theo loại hình doanh nghiệp):

  • Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH HTV trở lên
  • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn.

Lưu ý: – Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

– Khi đăng kí giảm vốn đối với những doanh nghiệp kinh doanh phải đáp ứng vốn pháp định thì khi tiến hành giảm vốn không được giảm thấp hơn số vốn pháp định áp dụng đối vối ngành nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn thấp hơn thì phải tiến hành làm thông báo thay đổi (bỏ) ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thủ tục thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:

– Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn quy trình thay đổi vốn điều lệ công ty. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi- Luật Trung Tín để được giải đáp và tư vấn trọn gói.

Luật Trung Tín luôn sẵn sàng hỗ trợ và cam kết thực hiện dịch vụ nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất.

Tư vấn miễn phí