Thủ tục mua lại công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Để tiến hành thủ tục mua lại công ty của Việt Nam. Nhà đầu tư nước cần đáp ứng các điều kiện để được phép mua lại công ty. Tiếp theo, công ty mua lại không thuộc những trường hợp bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Cuối cùng nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục đăng ký mua công ty theo trình tự luật định.

Điều kiện để tiến hành thủ tục mua lại công ty Việt Nam

– Công ty mua lại không thuộc trường hợp bị hạn chế tỷ lệ vốn góp thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi chủ sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện về phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Thực hiện thủ tục đăng ký mua lại công ty theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

mua-lai-cong-ty

Hình thức mua lại công ty ( M&A) đang phát triển theo chiều hướng bỏ lượng để lấy chất

Thủ tục mua lại công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, và việc thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sẽ dẫn đến trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.

Như vậy, đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp là thuộc trường hợp phải đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

1. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

+ Thông tin về doanh nghiệp dự kiến mua cổ phần, phần vốn góp.

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua cổ phần, phần vốn góp.

(2) Bản sao của một trong các tài liệu sau đây:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu (bản sao bản đã được hợp thức hóa lãnh sự)

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận về tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài (bản sao bản đã được hợp thức hóa lãnh sự).

2. Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên sẽ nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Giải quyết hồ sơ

Nếu hồ sơ của nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được mua lại công ty. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không đáp ứng điều kiện thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ đăng ký mua lại công ty Việt Nam được cung cấp bởi Luật Trung Tín

Trên thực tế, việc mua lại một công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài dù thủ tục đơn giản hơn so với việc lập một dự án đầu tư mới nhưng nó vẫn có nhiều khó khăn đối với nhà đầu tư như:

– Việc định giá công ty mua lại.

– Việc đáp ứng tất cả các điều kiện mà công ty Việt Nam đã đăng ký ngành nghề khi đăng ký kinh doanh.

– Việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đăng ký mua lại công ty.

– Những khó khăn, chưa thống nhất giữa các cơ quan quản lý, cấp phép dự án đầu tư…

Chính vì vậy, Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua lại công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục thu mua lại công ty Việt Nam;

– Tư vấn về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép;

– Tư vấn về hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục;

– Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo quy định;

– Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho quý khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp liên quan đến lĩnh vực đầu tư xin vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí