Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Ngoài việc thành lập văn phòng đại diện, công ty mới thương nhân nước ngoài có thể lựa chọn thành lập chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện một số hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của công ty nước ngoài.

Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là một đơn vị phụ thuộc của công ty đó. Hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Công ty nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của chi nhánh mình tại Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh của công ty nước ngoài

Về Quyền:

 • Thuê địa điểm đặt trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động chi nhánh
 • Tuyển dụng lao động làm việc cho chi nhánh theo quy định
 • Giao kết hợp đồng tại Việt Nam theo nội dung hoạt động quy định trong giấy phép thành lập chi nhánh
 • Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại ngân hàng được hoạt động tại Việt Nam
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định
 • Có con dấu mang tên Chi nhánh
 • Các quyền khác theo quy định.

Về Nghĩa vụ:

 • Thực hiện chế độ về kế toán theo quy định, nếu cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác phải được Bộ Tài Chính chấp thuận
 • Báo cáo hoạt động chi nhánh theo quy định
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

 • Công ty nước ngoài phải được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên, hoặc được quốc gia, vùng lãnh thổ đó công nhận
 • Công ty đó đã hoạt động được ít nhất 5 năm từ ngành đăng ký hoạt động
 • Nếu Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài có thời hạn thì phải còn ít nhất 1 năm từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung chi nhánh hoạt đông không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên. Việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh (theo mẫu)
 2. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của thương nhân nước ngoài
 3. Văn bản cử/bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 4. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận về tình hình thực hiện thuế tài chính trong năm tài chính gần nhất. Hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân đó trong năm tài chính gần nhất
 5. Bản sao Điều lệ hoạt động Chi nhánh
 6. Bản sao Hộ chiếu/ CMTND/ CCCD của người đứng đầu chi nhánh
 7. Tài liệu về địa điểm đặt chi nhánh:
  • Hợp đồng thuê địa điểm
  • hoặc tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở chi nhánh.

Lưu ý: Tài liệu từ công ty nước ngoài cung cấp phải được hợp thúc hóa lãnh sự theo quy định.

Nộp hồ sơ:

 • Bộ Công thương có thẩm quyền cấp phép thành lập chi nhánh.

Giải quyết hồ sơ:

 • Trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ. Bộ Công thương sẽ kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Trong thời hạn là 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Công thương sẽ cấp phép hoặc không cấp phép thành lập chi nhánh, nếu không cấp phép sẽ nêu rõ lý do.
 • Đối với những trường hợp thành lập chi nhánh chưa được quy định trong văn bản pháp luật chuyên ngành hoặc nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hoặc ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên. Bộ công thương sẽ gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành trong vòng 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong vòng 05 ngày từ khi nhận được văn bản của Bộ Công thương. Bộ chuyên ngành sẽ có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép.
 • Trong vòng 05 ngày tiếp theo từ khi nhận được văn bản trả lời của Bộ chuyên ngành. Bộ Công thương sẽ cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài.
 • Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội. Vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí