Tư vấn luật đầu tư nước ngoài

Những hoạt động nên sử dụng dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài

Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp sẽ có được nhiều thông tin quan trọng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Trung Tín, xin vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Sau đây, chúng tôi xin gửi tới Quý doanh nghiệp một số nội dung cơ bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài:

Hoạt động tư vấn luật đầu tư xin cấp chứng nhận:

Đó là các trường hợp thuộc điều 23, điều 24 Luật đầu tư 2014 bao gồm:

 • Dự án đầu tư nước ngoài
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc vào ba trường hợp sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
  • Có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Đó là các trường hợp được quy định trong Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP bao gồm:

– Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 • Thay đổi dự án đầu tư
 • Địa chỉ của nhà đầu tư hoặc
 • Thay đổi tên nhà đầu tư
 • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Diện tích đất sử dụng
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
 • Thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và,
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

– Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Điều chỉnh mục tiêu đầu tư
 • Địa điểm đầu tư, công nghệ chính thuộc dự án đầu tư
 • Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư. Từ đó làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư
 • Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư
 • Thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)

Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được liệt kê ở trường hợp trên. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định giống với điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ

 • Điều chỉnh mục tiêu đầu tư
 • Địa điểm đầu tư, công nghệ chính của dự án đầu tư
 • Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu
 • Quy mô và công suất của dự án đầu tư
 • Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư
 • Thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Điều chỉnh các nội dung không được liệt kê ở trương hợp trên, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo theo quy định  giống với điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

tu-van-luat-dau-tu-nuoc-ngoai

Các hiệp định xuyên Thái Bình Dương đang thu hút dòng tiền lớn cho Việt Nam

Các hoạt động tư vấn luật đầu tư nước ngoài khác của Luật Trung Tín

 • Các hoạt động thành lập công ty/chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Hoạt động thay đổi địa chỉ công ty/người đại diện theo pháp luật có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Hoạt động thành lập công ty liên doanh;
 • Hoạt động tư vấn các hình thức hợp tác đầu tư;
 • Hoạt động tư vấn đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP;
 • Các hoạt động khác như: Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Một số vấn đề khác như tư vấn đầu tư về nội dung thẩm định dự án, thẩm quyền thẩm định dự án, biện pháp thẩm định, thời gian thẩm định, nội dung quyết định đầu tư…

Xem thêm: Tư vấn luật doanh nghiệp 

Tư vấn miễn phí