Soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa, tư vấn hoàn thiện nội dung chuẩn

Hiện nay, một số sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đều thực hiện theo đơn đặt hàng gia công cho các công ty nước ngoài. Công ty Luật Trung Tín xin hướng dẫn bạn đọc về soạn thảo hợp đồng gia công như sau:

1. Thế nào là hợp đồng gia công?

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Hợp đồng gia công có thể được xác lập bằng miệng, bằng văn bản theo sử thỏa thuận của các bên.

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận  hoặc pháp luật có quy định.

2. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng gia công

2.1 Các thông tin cần có

– Tên, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng;

– Tên, số lượng sản phẩm gia công

– Giá gia công

2.2 Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

* Quyền của bên đặt gia công

– Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

– Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

* Nghĩa vụ của bên đặt gia công

– Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.

– Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

– Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

2.3 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

* Quyền của bên nhận gia công

– Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

– Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

* Nghĩa vụ của bên nhận gia công

– Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

– Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

– Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

– Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

– Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

3. Trả tiền công

– Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.

– Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình.

4. Các điều khoản khác nên có trong hợp đồng

– Thời hạn và phương thức thanh toán;

– Danh mục số lượng, giá trị nguyên vật liệu

– Danh mục và giá trị máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động gia công;

– Địa điểm và thời gian giao hàng;

– Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

– Phương thức giải quyết tranh chấp;

– Các trường hợp chấm dứt hợp đồng;

– Bảo mật thông tin hợp đồng;

– Quyền sở hữu trí tuệ

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng gia công của công ty Luật Trung Tín

– Hợp đồng gia công may mặc

– Hợp đồng gia công thực phẩm

– Hợp đồng gia công bàn ghế, hợp đồng gia công chế biến gỗ, hợp đồng gia công đồ gỗ

– Hợp đồng gia công nội thất

– Hợp đồng gia công chế tạo

– Hợp đồng gia công nhựa, hợp đồng gia công sắt, hợp đồng gia công sơn

– Hợp đồng gia công sản xuất thuốc

– Hợp đồng gia công phần mềm

Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn và hỗ trợ ngay!

Xem thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

Tư vấn miễn phí