Tư vấn hợp đồng dịch vụ, soạn thảo theo yêu cầu – LH 0989232568

Dịch vụ là một ngành nghề chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Hiện nay các doanh nghiệp đa phần hoạt động chính là cung ứng dịch vụ:  ví dụ như: cung cấp dịch vụ Internet, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa,…..  Để xác lập quyền, nghĩa vụ liên quan, thông thương bên cung cấp dịch vụ sẽ đưa cho khách hàng ký kết.
Để thuận tiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm. Công ty Luật Trung Tín nhận tư vấn hợp đồng dịch vụ theo yêu cầu. Dưới đây, với mong muốn để các bạn có thêm thông tin, chúng tôi cung cấp một số nội dung mà các bạn có thể quan tâm.

Cơ sở pháp lý quy định nội dung đối với hợp đồng dịch vụ

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật Thương mại 2005
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Thế nào là hợp đồng dịch vụ?

 • Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.
 • Hình thức của hợp đồng dịch vụ: có thể được xác lập bằng văn bản, lời nói, bằng hành vi cụ thể.

Các nội dung cơ bản khi tư vấn hợp đồng dịch vụ

Những thông tin cơ bản khi tư vấn hợp đồng dịch vụ

 • Thông tin về chủ thể tham gia hợp đồng
 • Dịch vụ cung ứng
 • Đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ
 • Thời gian thực hiện
 • Hình thức hợp đồng và thời hạn thanh toán…

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ

* Quyền của bên cung ứng dịch vụ

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

* Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

 • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác
 • Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ
 • Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
 • Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
 • Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin
 • Ngoài ra, các bên có thể tự thỏa thuận thêm các điều khoản khác nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng hợp đồng dịch vụ

* Quyền của bên sử dụng hợp đồng dịch vụ

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ. Bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

* Nghĩa vụ của bên sử dụng hợp đồng dịch vụ

 • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi
 • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Thanh toán phí dịch vụ

 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận
 • Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vu. Giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng
 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
 • Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Một số điều khoản khác

 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng dịch vụ
 • Bảo mật thông tin hợp đồng dịch vụ
 • Các trường hợp vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của các bên
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng dịch vụ của công ty Luật Trung Tín

 1. Hợp đồng dịch vụ tư vấn
 2. Hợp đồng dịch vụ kế toán
 3. Hợp đồng dịch vụ đào tạo nghề
 4. Hợp đồng dịch vụ marketing
 5. hợp đồng dịch vụ quảng cáo
 6. hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường
 7. hợp đồng dịch vụ xúc tiến thương mại
 8. Hợp đồng dịch vụ đòi nợ
 9. Hợp đồng dịch vụ ăn uống, hợp đồng dịch vụ nhà hàng
 10. Hợp đồng dịch vụ an ninh, hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 11. Các loại hợp đồng dịch vụ khác…

Nếu Quý khách hàng cần một bản hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng. Hãy sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ của Luật Trung Tín. Chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất có thể để phục vụ.

Xem thêm: Tư vấn và soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo form chuẩn

Tư vấn miễn phí