Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa – LH 0989232568

Vận chuyển hàng hóa phát sinh khi con người có nhu cầu di chuyển một loại hàng hóa tới địa điểm khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Có những trường hợp hàng hóa nhỏ lẻ chỉ cần giao kết bằng lời nói nhưng có những trường hợp mà giá trị vận chuyển lớn, yêu cầu các bên cần phải giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi chính đáng giữa các bên.
Sau đây, Công ty Luật Trung Tín sẽ hướng dẫn nội dung tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

1. Thế nào là hợp đồng vận chuyển hàng hóa?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể được giao kết bằng:

  • Lời nói hoặc
  • Bằng văn bản
  • Hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia giao dịch và tránh các rủi ro, xung đột phát sinh thì các bên nên xác lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng hình thức văn bản. Ngoài ra, vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

Loại hình doanh nghiệp hoạt động hậu cần (Logistics) thường xuyên sử dụng mẫu hợp đồng này.

logistics

2. Những nội dung cần có khi tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa

2.1 Thông tin các chủ thể tham gia

Điều đầu tiên khi soạn theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa là thông tin của các bên tham gia hợp đồng như: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), số CMND/hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân)… Đây là những thông tin cơ bản bắt buộc phải có khi giao kết hợp đồng.

2.2 Đối tượng của hợp đồng

Hàng hóa được vận chuyển là đối tượng của hợp đồng. Tài sản được vận chuyển phải được pháp luật cho phép vận chuyển và không bị cấm lưu thông trên thị trường. Bên thuê vận chuyển cung cấp tài sản về vận chuyển là gì; thông tin liên quan đến tài sản vận chuyển như: loại tài sản, số lượng, chất lượng tài sản.

2.3 Thời gian và địa điểm giao, nhận hàng hóa

Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, và địa điểm giao, nhận hàng hóa. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói đúng quy cách như đã thỏa thuận, phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển.Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.

Về cước phí vận chuyển: Mức cước phí vận chuyển do các bên thỏa thuận, nếu pháp luật có quy định về mức phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2.4 Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển

* Quyền của bên vận chuyển

– Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết.

* Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2.5 Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

* Quyền của bên thuê vận chuyển

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

* Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

2.6 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận tài sản

* Quyền của bên nhận tài sản

– Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến.

– Nhận tài sản được vận chuyển đến.

– Yêu cầu bên vận chuyển thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài sản nếu bên vận chuyển chậm giao.

– Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng.

* Nghĩa vụ của bên nhận tài sản

– Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

– Chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

– Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản.

– Trường hợp bên nhận tài sản là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định thì phải thông báo cho bên thuê vận chuyển về việc nhận tài sản và thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của bên thuê vận chuyển.

2.7 Một số điều khoản khác

– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

– Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

– Phương thức giải quyết tranh chấp;

– Giải quyết trong trường hợp hao hụt hàng hóa;

– Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa;

– Biện pháp bảo đảm thực hiện hàng hóa

3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại Luật Trung Tín

– Hợp đồng vận tải hàng hóa, hợp đồng vận chuyển xăng dầu, hợp đồng vận chuyển gạo, hợp đồng vận chuyển gỗ, hợp đồng vận chuyển máy móc, hợp đồng vận chuyển xi măng, mẫu hợp đồng vận chuyển rác thải, hợp đồng vận chuyển đất, cát, sỏi, đá,…;

– Hợp đồng vận chuyển bằng container;

– Hợp đồng vận chuyển logistics;

– Hợp đồng vận chuyển theo chuyến;

– Hợp đồng vận chuyển du lịch.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa rất đa dạng và tương đối phức tạp, yêu cầu người soạn thảo cần có kiến thức chuyên môn nhất định, tránh tình trạng rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp sau này. Do đó, Quý khách hàng nên cần một đội ngũ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức pháp luật. Luật Trung Tín có đội ngũ chuyên viên soạn thảo dày dặn kinh nghiệm, đã từng soạn thảo những hợp đồng khó, có giá trị lớn nên chúng tôi tin rằng sẽ đưa ra cho Quý khách hàng một bản hợp đồng tốt nhất. Nếu Quý khách hàng cần một bản hợp đồng chặt chẽ từng điều khoản, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hãy liên hệ với chúng tôi – Luật Trung Tín.

Xem thêm: Tham khảo thêm một số loại hợp đồng thông dụng khác

Tư vấn miễn phí