Chuyển đổi DNTN sang công ty TNHH

Điểm khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH là tư cách pháp lí và chế độ chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Con đối với công ty TNHH có tư cách pháp nhân, và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của các thành viên. Trong thời…

Chi tiết »

Chuyển đổi hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp

Mô hình hộ kinh doanh hiện chiếm số lượng khá lớn và được xem là khu vực có nhiều tiềm năng, đóng góp nhiều cho sự phát triển của kinh tế – xã hội. Trong những năm gần đây, đặc biệt tại luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành các doanh nghiệp…

Chi tiết »