Dịch vụ đăng ký chuyển trụ sở chính của công ty

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Pháp luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc…

Chi tiết »

Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật Đầu tư. Để thành lập trung tâm dạy nghề thì nhà đầu tư thực hiện theo trình tư như sau: Bước 1: Đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Bước 2: Thành lập trung tâm dạy nghề có ngành nghề kinh doanh tương ứng; Bước 3:…

Chi tiết »

Những lưu ý cơ bản khi đIều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi có sự thay đổi liên quan đến những nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã đăng ký với cơ quan cấp phép đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Và khi thực hiện nội dung điều chỉnh này, nhà đầu tư sẽ cần lưu ý những vấn đề…

Chi tiết »