Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở để các thương nhân tìm hiểu thị trường, tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mở rộng, phát triển kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp nước ngoài đều thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Nhưng trên thực tế cũng gặp không ít những khó khăn…

Chi tiết »