Dịch vụ đăng ký chuyển trụ sở chính của công ty

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Pháp luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp. Mỗi trường hợp cần đáp ứng những hồ sơ khác nhau. Để thuận tiện chop các doanh nghiệp thực hiện chuyển địa điểm nhanh chóng Luật Trung Tín xin cung cấp các nôi dung tư vấn sau:

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

  1. Chuyển trụ sở chính cùng quận:

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận chỉ cần thực hiện 1 bước tại phòng đăng kí kinh doanh

Hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;
  • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;
  • Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc giấy giới thiệu;
  1. Chuyển trụ sở khác quận:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Công văn gửi thuế

– Tờ khai theo mẫu 08

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Sau khi doanh nghiệp nhận được kết quả thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở khác quận (Mẫu 09, 09a) doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thông tin địa chỉ trụ sở công ty mới như sau:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến quận khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hồ sơ gồm:

+ Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

+ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

+ Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hoặc giấy giới thiệu; (Trong trường hợp người làm thủ tục không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty)

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: 03- 05 ngày làm việc.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hồ sơ gồm:

+ Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

+ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+ Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

+ Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc giấy giới thiệu;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý:  Khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi mẫu con dấu mới.

Trên đây là quy trình chuyển trụ sở chính. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất về việc tư cuyển trụ sở trọn gói từ chuyển thuế, thông báo chuyển địa điểm và thủ tục thay đổi mẫu con dấu với chất lượng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Tư vấn miễn phí