Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật Đầu tư. Để thành lập trung tâm dạy nghề thì nhà đầu tư thực hiện theo trình tư như sau:

Bước 1: Đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thành lập trung tâm dạy nghề có ngành nghề kinh doanh tương ứng;

Bước 3: Xin Giấy cấp phép hoạt động giáo dục.

Nhà đầu tư tham khảo các quy định pháp lý sau đây:

– Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam

– Luật Đầu tư 2014

– Luật Giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009

– Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

– Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

– Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vự giáo dục

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

(3)Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

(4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(5) Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(6) Hợp đồng thuê trụ sở công ty và bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê. Trường hợp thuê của doanh nghiệp cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản;

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp đối với dự án nằm trong khu công nghiệp. Thời hạn giải quyết theo luật định: 30 – 55 ngày

Bước 2: Thủ tục xin phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép

(1) Văn bản đề nghị cấp phép thành lập trung tâm dạy nghề;

(2)  Bản sao hợp lệ chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

(4) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc thuê đất của UBND tỉnh trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất có sẵn phù hợp với quy định của pháp luật, và các giấy tờ pháp lý khác liên quan.

(5) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gồm: thuyết minh, thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.

(6) Giấy tờ chứng minh về năng lực tài chính.

2. Thủ tục giải quyết hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho: cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong vòng 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan liên quan. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư sửa, bổ sung.

Cơ quan liên quan phải có văn bản trả lời trong vòng 10 ngày làm việc từ khi nhận công văn xin ý kiến.

Trong vòng 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ nộp báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo từ khi nhận được báo cáo thẩm định, các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định cấp phép. Nếu hồ sơ không được chấp thuận sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do trong òng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Xin Giấy cấp phép hoạt động giáo dục

1. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(1) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục

(2) Quyết định thành lập và hồ sơ đề nghị cho phép thành lập (bản sao)

(3) Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;

(4) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tình hình góp – vay vốn, tổ số vốn đầu tư đã thực hiện;

(5) Giải trình về việc đáp ứng điều kiện

(6) Tài liệu về nhân sự: các cấp quản lý và nhân viên; Chương trình, kế hoạch giảng dạy; đối tượng tuyển sinh, quy chế, thời gian tuyển sinh; quy chế đào tạo; quy mô đào tạo; quy định về học phí đào tạo, Quy định về đánh giá, kiêm tra công nhận kết quả học; mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp.

2. Thủ tục giải quyết hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong khoảng 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí