thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-cua-cong-ty
Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty theo yêu cầu

(1) Thành lập địa điểm kinh doanh để làm gì? Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Đơn vị này được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký. Nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Địa điểm…

Chi tiết »