Thành lập Hộ kinh doanh cá thể

Trong thời buổi hiện nay, ngoại trừ những loại hình kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 và 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… thì có một hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ như hộ kinh doanh cá thể Thành lập/ đăng ký hộ kinh doanh cá thể là một phần không thể…

Chi tiết »