Thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi có sự thay đổi về địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đây cũng là một nội dung quan trọng trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về địa điểm thực hiện dự án đầu tư vì có thể liên quan đến quy hoạch của địa phương, ưu đãi đầu tư,…

Bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì và thủ tục như thế nào để giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện trên thực tế.

Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Thứ nhất, nếu như thay đổi trụ sở công ty khác với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thêm thủ tục chốt thuế trước khi đăng ký thay đổi trụ sở. Đối với trường hợp thay đổi trụ sở chính trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không phải tiến hành thủ tục xác nhận thuế vì đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thuộc quyền quản lý của Cục thuế thành phố, tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ hai, khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang các địa phương có ưu đãi đầu tư tương ứng với ngành nghề đầu tư, kinh doanh của công ty thì công ty có thể đồng thời tiến hành thủ tục xin áp dụng các điều kiện ưu đãi đầu tư đối với mình.

Thứ ba, công ty phải chuẩn bị các tài liệu liên quan đến giấy tờ thuê địa điểm kinh doanh mới, đồng thời cung cấp tài liệu liên quan của bên cho thuê về việc được phép cho thuê địa điểm đó (trong trường hợp có yêu cầu).

Thứ tư, việc lựa chọn địa điểm kinh doanh mới cũng cần phải được chọn lọc, vì công ty cần xác định địa phương đó quy hoạch đầu tư như thế nào, ngành nghề có phù hợp với địa điểm đó hay không. Vì thủ tục sẽ khó hơn nếu nhà đầu tư kinh doanh thương mại nhưng lại lựa chọn địa điểm trong khu công nghiệp sản xuất những mặt hàng không liên quan,…

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

(1) Văn bản đề nghị đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án;

(3) Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm tài chính gần nhất với thời điểm đăng ký điều chỉnh có kiểm toán (bản sao chứng thực)

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (02 bản sao chứng thực)

(5) Xác nhận về việc đã góp đủ vốn (nếu báo cáo tài chính không thể hiện).

(6) Giấy tờ liên quan đến địa điểm mới:

+ Hợp đồng thuê;

+ Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại:

Ban quản lý khu công nghiệp đối với những dự án nằm trong khu công nghiệp đã thành lập ban quản lý.

Đối với những trường hợp còn lại sẽ nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký điều chỉnh hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu hồ sơ không hợp lệ hay vì lý do nào khác thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ từ chối điều chỉnh vào thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ chuẩn bị:

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh;

– Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh (bản sao chứng thực)

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ, hoặc tổ chức nộp hồ sơ.

Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ điều chỉnh về địa chỉ đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí