Ai được phép thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Để trả lời là Ai sẽ được phép thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam? Chúng tôi sẽ liệt kê thành một danh sách đã được pháp luật Việt Nam quy định một cách cụ thể. Tuy nhiên, để người nước ngoài được làm việc trong các tổ chức thuộc lãnh thổ quốc gia Việt Nam thì bản thân người nước ngoài đó. đồng thời là tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật Việt Nam đã quy định. Cụ thể như sau:

Điều kiện áp dụng đối với lao động nước ngoài:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh rằng người này được phép lao động trong một tổ chức với thời hạn làm việc cụ thể tại Việt Nam.

Điều kiện áp dụng đối với các tổ chức khi thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Đã đăng ký, thành lập hợp pháp theo luật của Việt Nam
 • Được Chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động
 • Tổ chức có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc nhưng người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
 • Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xem thêm: Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của Luật Trung Tín

Danh sách tổ chức được phép sử dụng, thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
 2. Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng
 3. Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp phép thành lập
 4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
 5. Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp
 6. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 7. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 8. Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 9. Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 10. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật
 11. Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
 12. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã
 13. Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 14. Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Quý khách cần tư vấn hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí