Các loại Giấy phép kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh thuộc hạng mục kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải có giấy phép hoạt động. Trong đó đối với mỗi hạng mục kinh doanh lại có loại giấy phép kinh doanh tương ứng. Vậy các loại Giấy phép kinh doanh rượu bao gồm những loại nào? Để biết và hiểu rõ hơn các thông tin liên quan đến vấn đề này các bạn hãy cùng Công Ty Luật Trung Tín theo dõi các thông tin sau đây.

Các hoạt động kinh doanh rượu

Trước khi muốn hoạt động kinh doanh rượu các cá nhân, tổ chức cần nắm được các hoạt động kinh doanh rượu đúng theo quy định của pháp luật gồm có:

các loại giấy phép kinh doanh rượu

Các hoạt động kinh doanh rượu

 1. Hoạt động sản xuất rượu bao gồm sản xuất thủ công và sản xuất công nghiệp
 2. Hoạt động phân phối rượu
 3. Hoạt động nhập khẩu rượu
 4. Hoạt động bán lẻ rượu
 5. Hoạt động bán buôn rượu
 6. Hoạt động bán rượu dùng cho việc tiêu dùng tại chỗ

Đối với từng hạng mục hoạt động cụ thể mà chúng tôi đã nếu trên, pháp luật đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện việc kinh doanh, buôn bán rượu phải có giấy phép kinh doanh tương tự. Giấy phép kinh doanh rượu là cơ sở pháp lý chứng minh hoạt động kinh doanh rượu của bạn đã đáp ứng các yêu cầu và hoàn tất đầy đủ các điều kiện đã được quy định tại nghị định số 105/2017/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh rượu.

Các vấn đề có liên quan đến giấy phép kinh doanh rượu

Các vấn đề có liên quan đến giấy phép kinh doanh rượu ở đây chúng tôi muốn đề cập đến bao gồm có các loại giấy phép kinh doanh, thời hạn sử dụng của giấy phép cũng như thời gian và cơ quan chức năng nào có thẩm quyền cấp các loại giấy phép kinh doanh này. Để tìm hiểu sâu và chi tiết hơn chúng ta cùng đi vào từng mục cụ thể nhé.

Các loại giấy phép kinh doanh rượu

Như đã nói ở trên thì mỗi hoạt động kinh doanh rượu lại tương ứng với một loại giấy phép kinh doanh rượu riêng, chúng gồm có:

các loại giấy phép kinh doanh rượu

Các loại giấy phép kinh doanh rượu

 • Giấy phép sản xuất rượu theo hình thức công nghiệp
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh
 • Giấy phép phân phối rượu
 • Giấy phép bán buôn rượu
 • Giấy phép bán lẻ rượu
 • Giấy phép bán rượu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ hay còn gọi là giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ.

Thời hạn sử dụng của các loại giấy phép kinh doanh

 • Thông thường thời hạn sử dụng của giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm
 • Các loại giấy phép khác bao gồm giấy phép sản xuất rượu thủ công có mục đích kinh doanh giấy phép bán buôn, giấy phép bán lẻ rượu, giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán rượu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ. Thì tất cả các loại giấy tờ này thường có thời hạn sử dụng là 5 năm.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô sản xuất rượu từ 3 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu thì Bộ trưởng bộ công thương có quyền cấp giấy phép.

 • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô chưa đến 3 triệu lít/năm và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công có mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ trên địa bàn tỉnh, xã hoặc quận huyện thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

các loại giấy phép kinh doanh rượu

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu

Thời gian thẩm tra, tiến hành và thực hiện cấp giấy phép

 • Đây có lẽ là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm từ các các nhân, doanh nghiệp đang muốn kinh doanh rượu. Về thời gian thẩm tra và thực hiện cấp giấy phép đã được quy định như sau:
 • Trong vòng 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ và bộ hồ sơ đó hợp lệ không phải bổ sung, sửa đổi thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”, “Giấy phép phân phối rượu” và “Giấy phép bán buôn rượu”.
 • Đối với loại giấy phép sản xuất rượu thủ cùng với mục đích kinh doanh và giấy phép bán lẻ rượu, giấy phép bán rượu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ. Trong trường hợp toàn bộ hồ sơ đã hợp lệ và đúng với các quy định của pháp luật thì trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan chức năng có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu.

Qua các thông tin bên trên bạn đã nắm rõ các loại Giấy phép kinh doanh rượu rồi phải không. Trong bài viết trên Công Ty Luật Trung Tín cũng đã cung cấp thêm cho bạn một số thông tin có liên quan đến giấy phép kinh doanh rượu nữa. Mong rằng các thông tin đó đã giúp ích cho các bạn!

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép phân phối rượu được quy định như thế nào?

Tư vấn miễn phí