Công bố an toàn thực phẩm và các nội dung liên quan

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dựa trên tầm ảnh hưởng và tính quan trọng của lĩnh vực này, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật để điều chỉnh nhằm đạt mục đích quản lý, tạo hành lang pháp lý cho cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Để được sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì ngoài việc doanh nghiệp phải đảm bảo về yếu tố về nhân lực, cơ sở ( được xem là điều kiện cần) thì doanh nghiệp ấy phải đáp ứng điều kiện đủ, tức là công bố an toàn thực phẩm đối với tất cả các loại thực phẩm dành cho con người. Trừ trường hợp sản phẩm được một người tạo ra và chỉ để phục vụ cho mục đích tiêu dùng của người đó. Đây được xem là hình thức doanh nghiệp đăng ký chất lượng sản phẩm thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

công bố an toàn thực phẩm

Ngoài một số sản phẩm công bố hợp quy thì hiện tại, các sản phẩm thực phẩm đều phải đăng ký công bố phù hợp. Vậy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc cá nhân, tổ chức tự đánh giá sản phẩm, hàng hóa của mình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

Nội dung về công bố an toàn thực phẩm

  • Chúng ta ăn quá nhiều, hoặc quá ít đều không phải là tốt. Thực phẩm cũng vậy. Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng đã quy định về RNI (BẢNG NHU CẦU DINH DƯỠNG KHUYẾN NGHỊ CHO NGƯỜI VIỆT NAM).
  • Vì vậy mà, các sản phẩm sẽ phải đạt được những điều kiện khắc nghiệt đã được các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhằm đáp ứng sự phù hợp. Tức là, sản phẩm của anh phải đáp ứng các điều kiện mà tôi đưa ra thì mới được bán cho người tiêu dùng?
  • Còn chưa đạt điều kiện thì các anh phải điều chỉnh. Mà không đáp ứng được thì tôi đề nghị các anh dừng ngay việc triển khai kế hoạch kinh doanh thực phẩm, tốt cho người tiêu dùng, tốt cho anh và tốt cho người quản lý.

Hãy liên hệ với Luật Trung Tín để yêu cầu tư vấn:

Phone: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Công bố hợp quy thực phẩm và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Tư vấn miễn phí